Traductor

Tradicions
Goigs

Sant Bernat Calvó

04.jpg
bernat.19.jpg
05.jpg
Goigs en llahor del gloriós sant Bernat Calvó : bisbe de Vich. Imp. de la Viuda de R. Anglada, 1900. 32 cm. Arxiu Casulà
08.jpg
08.jpg
Goigs en llahor del gloriós S. Bernat Calvó : bisbe de Vich. Imp. Anglada, 1924. 32 cm. Arxiu Casulà
07.jpg
 
06.jpg
BOSCH i JOVER, Miquel (text) / SUBIRACHS i RICART, Rafael (música). Goigs a llaor de sant Bernat Calvó : abat de Santes Creus i bisbe de Vic. Torrell de Reus, 1954. 32 cm. Arxiu Casulà
09.jpg BOSCH i JOVER, Miquel (text) / SUBIRACHS i RICART, Rafael (música). Goigs a llaor de sant Bernat Calvó : abat de Santes Creus i bisbe de Vic. Torrell de Reus, 1958. 2a ed. 31 cm. Arxiu Casulà

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."