Traductor

Fons històrics
Edat mitjana

"">

Carta de donació (1213)

Carta de donació de Vila-seca (1213)

Arxiu de la Corona d'Aragó

Reial Patrimoni de Catalunya

"Batllia antiga"

Volum 512

Pàgines: 28v, 29r, 29v i 30r

Enllaç

Donació i confirmació del territori

Arxiu de la Corona d'Aragó

Reial Patrimoni de Catalunya

"Batllia antiga"

Volum 512

Pàgines: 30r, 30v, 31r

Enllaç

Drets de Vila-seca

Arxiu de la Corona d'Aragó

Reial Cancelleria

Registre 3

Pàgines: 25v i 26r

Enllaç

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."